Activiteiten 2016

Doorlopende groep Tarotlabyrint

Het begon een jaar of twaalf geleden als een tarotwerkgroep, bestaande uit ‘gevorderden’. Acht zondagen per jaar komen we bij elkaar om samen te oefenen en te leren met elkaar. Dankzij een min of meer vaste samenstelling en een grote betrokkenheid, openheid en inzet van de deelnemers groeide daar iets moois uit.

Vijf jaar geleden kwam Gerry met het voorstel om met deze groep in het vervolg mijn spel ‘Tarotlabyrint’ te spelen als een doorlopend proces. Dat is een bijzonder vruchtbaar idee gebleken.

Elke keer gaan we verder in het spel waar we de keer ervoor gebleven zijn. Bij elke stap die we doen in het labyrint staan we zo lang stil als nodig is. De tekst in de handleiding geeft richting aan. Naar behoefte kan ieder ook zijn/haar vragen en suggesties geven ter verdere verdieping. Zo kan ieders wijsheid, inzicht en kennis van de kaarten een mooie bijdrage leveren. In de periodes tussen onze bijeenkomsten werkt dat allemaal op andere niveaus verder door. Zo volgen we elkaars leven op de voet. Het is een manier van werken met elkaar en met Tarot, die een grote diepgang mogelijk maakt, zowel in je persoonlijke leven, in de communicatie met elkaar als in het begrip van de kaarten zelf. Alles wat Gerry en ik waardevol vinden in ons werk, zit erin.

Op dit moment zijn er ook anderen die belangstelling hebben voor deze manier van werken. Vanaf september 2016 wil ik dan ook een nieuwe groep starten: acht dagen, één keer per maand tot mei 2017, maximaal zes deelnemers. Als je belangstelling hebt, hoor ik dat graag.

 

Tarot intensief

Ook dit jaar komt er weer een intensieve jaarcursus Tarot in Utrecht. De cursus is nu opgesplitst in vier modules. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Al je je inschrijft voor alle vier de modules ineens, betaal je slechts € 700,-.

1. De inwijdingsweg van de Grote Arcana

Plaats

Data
 

Tijd

Kosten

Inschrijven

Inhoud

:

:
 

:

:

:

:

Avanturijn, Utrecht

zondag 11 september, 9 oktober,
6 november 2016

11.00 tot 17.00 uur

€ 240,-

info@jan-ton.info

De 22 kaarten van de Grote Arcana schetsen in hun volgorde de evolutie van de mens(heid). Samen vormen ze de synthese van de westerse esoterie met de hermetische filosofie als uitgangspunt en rode draad. Op persoonlijk niveau kun je de Grote Arcana begrijpen als een weg tot zelfkennis. De inzichten en methoden van Carl Gustav Jung zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron.

In de cursus doorloop je de verschillende ‘stadia van inwijding’ en je leert ze te herkennen in je eigen en elkaars levensloop.

2. Kleine Arcana, de vier elementen

Plaats

Data 

Tijd

Kosten

Inschrijven

Inhoud

:

:  

:

:

:

:

Avanturijn, Utrecht

zondag 4 december 2016 en 8 januari 2017

11.00 tot 17.00 uur

€ 160,-

info@jan-ton.info

De sleutel tot een goed begrip van de Kleine Arcana is de elementenleer, die we op veel terreinen terugvinden: astrologie, kabbala, alchemie, natuurkunde, antroposofie en in de psychologie van Jung. De reeksen van Aas tot en met Tien zijn gebaseerd op de elementaire getallensymboliek. De kaarten van de hofhouding kun je begrijpen als persoonlijkheidstypen.

In de cursus doen we veel praktische oefeningen die de elementen en de getallen tot leven brengen in je persoonlijke ervaring.

3. Tarot-drama

Plaats

Data 

Tijd

Kosten

Inschrijven

Inhoud

:

:  

:

:

:

:

Avanturijn, Utrecht

zondag 5 februari en 5 maart 2017

11.00 tot 17.00 uur

€ 160,-

info@jan-ton.info

De Tarot is een taal van het leven. De kaarten en symbolen weerspiegelen algemeen menselijke ervaringen en ontwikkelingsprocessen. Intuïtief en lichamelijk begrijpen we dat vaak beter en sneller dan met het verstand. Nergens is dat zo duidelijk en zo goed voelbaar als bij dramatechnieken, waarin de kaarten op een levendige en directe manier tot uitdrukking komen.

We werken met methoden ontleend aan Tai Chi, opstellingen, psychodrama, Voice Dialogue en rollenspel.

4. Tarot en Communicatie

Plaats

Data 

Tijd

Kosten

Inschrijven

Inhoud

:

:  

:

:

:

:

Avanturijn, Utrecht

zondag 2 april, 7 mei, 4 juni 2017

11.00 tot 17.00 uur

€ 240,-

info@jan-ton.info

De Tarot kan een effectief en inspirerend hulpmiddel zijn bij allerlei vormen van therapie, coaching, teambegeleiding en loopbaanontwikkeling. Als je in je werk gebruik maakt van Tarot of dat wil gaan doen, is deze module geknipt voor jou. Je leert werken met verschillende methoden die geschikt zijn om het begrip en de beleving van de kaarten te verdiepen, zoals visualisatie- en meditatietechnieken, begeleide fantasie en methodiek uit het dromenwerk.

Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de communicatieve aspecten van het werken met Tarot. Hoe kun je de ander helpen om zelfstandig en creatief contact te maken met de symboliek (en zichzelf!) en daar op eigen kracht iets mee te doen? Wanneer moet je terughoudend zijn, wanneer mag/moet je confronteren? Wat zegt je intuïtie en hoe ga je daar in het gesprek mee om?

Basiskennis en vertrouwdheid met Tarot is wel vereist, omdat de aandacht in deze cursus vooral gericht is op methodiek en minder op de inhoudelijke aspecten van de kaarten. Toch zul je merken dat juist door deze manier van werken je begrip van de Tarot zich zal verbreden en verdiepen.