Astrologie

De astrologie is gebaseerd op objectieve waarnemingen.
De interpretatie van die waarnemingen is echter weer een subjectieve zaak. Mijn favoriete astroloog, Dane Rudhyar, schreef dat je een geboortehoroscoop niet op een hoger niveau kunt interpreteren dan het niveau van je eigen bewustzijn.
Toen ik in 1980 begon met de studie van astrologie, had ik in korte tijd de theorie aardig onder de knie. Daarna begon een langduriger proces van leren. Door mijn eigen ervaringen en door de vele honderden horoscoopgesprekken die ik heb gevoerd, kreeg de theorie vlees en bloed. In dat proces ontdekte ik stap voor stap de stijl die bij mij past.

Wat heb ik ontdekt?

  • Dat de astrologie op een prachtige manier de kosmos, de samenleving en het individu met elkaar verbindt in een zinvol geheel.
  • Dat de geboortehoroscoop inderdaad een compleet beeld geeft van zowel je aanleg als je ontwikkeling in de tijd.
  • Dat de werkelijkheid van alledag veel complexer en verrassender is dan je vanuit de theorie meent te kunnen verklaren.
  • Dat de kosmische verschijnselen en bewegingen niet in strijd zijn met je vrije wil en je creativiteit om er zelf vorm en zin aan te geven.

Mijn stijl

  • Ik zoek altijd de dialoog. Daar waar de (mijn) theorie in gesprek komt met de (jouw) persoonlijke beleving, ontstaat iets dat leeft en zin heeft. Ik ben de vertaler: jij geeft er je eigen betekenis aan.
  • Ik zie het als mijn taak om jou te helpen bij het verwezenlijken van je mogelijkheden en het omgaan met de uitdagingen die het leven je stelt.
  • Ik ben zeer ge├»nteresseerd in de manier waarop de astrologie kan helpen om je levensloop te verhelderen. De geboortehoroscoop is voor mij dan ook een belangrijk hulpmiddel bij levensloopanalyse.

Geboortehoroscoop: zie « consulten »
Zie ook « levensloopcoaching »