Orakels

Principes bij het werken met orakels:

Het gaat om inzicht en zelfkennis

En dus niet om voorspellingen of voorschriften wat je moet doen of laten. Je kijkt in de spiegel van je ziel en je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je beslissingen

Alles hangt met alles samen

Orakels laten je totaalbeelden zien, die licht werpen op zowel je uiterlijke situatie als je innerlijke houdingen, gedachten, gevoelens en wensen. Ze leren je om in harmonie te leven met je ziel, de wereld, de natuurlijke, organische tijd.

Orakels oordelen niet

Het gaat niet om een beoordeling van goed gedrag. Je wordt uitgenodigd om te zien, te erkennen en te waarderen wat er is (en niet wat er zou moeten zijn).

Orakels leveren geen recepten

Het begrijpen van symboolsystemen is méér dan het uit je hoofd leren van betekenissen: het is een inwijdingsweg tot zelfkennis. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen interpretaties.