Astrologie

Astrologie

  • De astrologie verbindt op een prachtige manier de kosmos, de samenleving en het individu in een zinvol geheel.
  • De geboortehoroscoop geeft een veelomvattend beeld van zowel je aanleg als je ontwikkeling in de tijd.
  • Kosmische verschijnselen en bewegingen zijn niet in strijd zijn met je vrije wil en je creativiteit om er zelf vorm en zin aan te geven.

Mijn stijl

Ik zoek altijd de dialoog. Daar waar de (mijn) theorie in gesprek komt met de (jouw) persoonlijke beleving, ontstaat iets dat leeft en zin heeft. Ik ben de vertaler: jij geeft er je eigen betekenis aan. Ik zie het als mijn taak om jou te helpen bij het verwezenlijken van je mogelijkheden en het omgaan met de uitdagingen die het leven je stelt. 
Ik ben zeer geïnteresseerd in de manier waarop de astrologie kan helpen om je levensloop te verhelderen. De geboortehoroscoop is voor mij dan ook een belangrijk hulpmiddel bij levensloopcoaching.

Geboortehoroscoop: zie « consulten »
Zie ook « levensloopcoaching »