Nieuws

Een rondje zon

Een jaar lang heb ik de zonsopkomst gefotografeerd, zo'n 100 keer vanaf een vast punt. Ik moest vaak wachten op het juiste moment om de foto te maken. Het wachten werd een intense ervaring vol verwachting en veel koukleumen. In februari zag ik een aalscholver met wijd gespreide vleugels op een tak zitten om het eerste zonlicht op te vangen. Afgelopen zomer heb ik dat beeld uitgewerkt in een mozaïek, mijn nieuwste hobby. Het is een ode geworden aan de zon, die elke dag alles nieuw maakt, gratis voor niks.  

Tarotlessen najaar 2020

Het vroeg om enig overleg met Sandy Huyskens van Mooi en Magisch om tot een cursusaanbod te komen dat haalbaar én veilig is. De ruimte van Mooi en Magisch is groot en biedt veel mogelijkheden. Met een maximum van acht deelnemers is het goed mogelijk om elkaar te ontmoeten en toch de gewenste afstand te houden.

Beginnerscursus Tarot

Tarot als synthese van de westerse mystiek          
De inwijdingsweg van de Grote Arcana               
Getallenleer        
De vier elementen       
Hofhouding 
8 woensdagavonden: 14,en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december
Kosten: € 150,-
Inschrijven: Mooi en Magisch

Gevorderden

In het afgelopen jaar zijn er drie beginnerscursussen geweest bij Mooi en Magisch (deels digitaal). Er was veel vraag naar een vervolg. Het lijkt nu niet verstandig om lang doorlopende cursussen aan te bieden. In plaats daarvan komen er nu zes avonden met tarotleggingen. Terug naar de ‘corebusiness’ van de Tarot zeg maar. Vóór de pauze doe ik een demonstratie met een vrijwillig(st)er. Na de pauze kun je met elkaar oefenen in subgroepjes.

Leggingen met Tarot

6 donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur.
Data: 8, 15, 29 oktober en 5, 12 en 19 november
Kosten:  € 120,- 
Inschrijven: Mooi en Magisch

Astrologie-consult

De laatste maanden is er veel vraag naar astrologische consulten. Geen wonder want er is veel gaande dat grote vragen oproept. 
Meer informatie op de pagina Consulten

Meer artikelen » 


De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6x per jaar en is gratis. Naast informatie over activiteiten en aanbiedingen, schrijf ik in elke aflevering een artikeltje, waarin ik iets van waarde hoop over te brengen. Reacties zijn welkom! Vind je de nieuwsbrief ook waardevol voor anderen? Stuur hem dan door of geef een gratis abonnement weg.